Share:

Dàna

Dàna, which means "bold" or "imprudent" in Scottish Gaelic, is an independent online magazine written entirely in Scottish Gaelic, founded in 2014. It is run by a team of volunteers, accepts article submissions via e-mail, and publishes articles frequently. The magazine describes its intent as follows: cha robh iris Ghàidhlig sam bith ann, mar sin bha sinn airson a bhith a’ lìonadh beàrn le rudeigin snasail ’s spòrsailbha sinn airson a’ Ghàidhlig àbhaisteachadh, gu h-àraidh air-loidhnebha sinn airson cothroman cleachdaidh a chruthachadh a thaobh na Gàidhlig san fharsaingeachdbha sinn airson leughadh agus sgrìobhadh na Gàidhlig a bhrosnachadh gu sònraichteTranslation: there wasn't any Gaelic magazine at all, so we endeavor to fill the lack thereof with fun and articulate contentwe wanted to normalize Gaelic, especially onlinewe wanted opportunities for readers to appreciate Gaelic in generalin particular, we wanted to read and write in Gaelic to raise its status ()

Additional Information

Official websites:
Fischer | Data Science ID: NEWSPAPERS:4508, Added: 07/15/2019